Phân loại mạng lưới điện truyền tải

Chúng ta sử dụng điện hằng ngày, nhưng đôi khi tự hỏi lưới điện mà chúng ta đang dùng được phân làm mấy loại sau khi chạy ra từ nhà máy điện? Điện năng sau khi được gia công bằng ở các nhà máy (điện áp ra ở các nhà máy điện bình thường dao động 6 đến 10,5 kV) điện sẽ được truyền tải, phân phối đến các hộ tiêu thụ điện nhờ mạng lưới điện chia làm các loại và tên gọi như sau:

- Lưới hệ thống (110kV, 220kV, 500kV).
- Lưới truyền tải (35kV, 110kV, 220kV).
- Lưới phân phối trung áp (6, 10, 15, 22, 35kV).
- Lưới phân phối hạ áp (0,4/0,22kV).