CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG HÙNG
Trụ sở chính: 102/5 TTN1 – Tân Thời Nhất – Quận 12 -Tp.HCM
CN: Thôn Đá Bắn, Xã Hộ Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: 0988 531 246
Email: conghungpc@gmail.com  |  Website: https://cohuco.com

Đại diện: NGUYỄN PHI HÙNG

LIÊN HỆ CÔNG TÁC

Ông: NGUYỄN PHI HÙNG

Điện thoại: 0918 256 001 – 0988 531 246.

Bà: TRẦN THUỲ TIỂU MÂN

Điện thoại: 0987 923 357 – 0982 338 033.