Posts

hệ thống tiếp địa chống sét

Hướng dẫn lắp đặt thi công hệ thống tiếp địa chống sét an toàn

Đối với bất kỳ công trình thi công hệ thống chống sét nào thì hệ thống tiếp đất có vai trò vô cùng quan trọng, giúp ngoại trừ các nguy hiểm do sấm sét, cảm ứng điện từ, cảm ứng tĩnh…