phong thủy lắp đặt điện nước

Phong thủy lắp đặt điện nước

Xưa nay, người Việt ta rất coi trọng vấn đề phong thủy, ko chỉ cần trong các công việc chọn hướng đất, hướng cửa, bày trí cảnh quan xung nói quanh nói quẩn mà đến cả việc thi công lắp…