Tuyển dụng kỹ sư điện, kỹ sư thiết kế điện nước

CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG HÙNG cần tuyển gấp: -Kỹ sư điện -Kỹ sư thiết kế điện nước. Yêu cầu: Cần tuyển gấp: Kỹ sư điện làm việc tại dự án và kỹ sư thiết kế điện…