Dự Án: Campuchia

Nhà thầu: Công ty TNHH TM Công Hùng

Lĩnh Vực: Thi công kèo thép làm mái

Năm thi công: 2013

Hình ảnh dự án

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply