Trạm thu mua sữa Đạ Ròn

Đ/c: Quốc lộ 27, Xã Đạ Ròn, Đơn Dương, Lâm Đồng

THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NƯỚC, HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

Năm thi công: 2016

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply